Subscribe
Register | Log in

Hyundai H1 towing


  • Manie van Berkel
    Manie van Berkel on

    Will graag navra doen oor die Hyundai H1 as sleep voertuig. Die agterst suspensie, het dit ‘n upgrade nodig. En tweedens die “tow ball” is baie laag vir ‘n 4×4 boswa. wat is die oplossing?

Viewing 1 post (of 1 total)

Come chat with us in the forum. Click here to register an account or if you are already registered click here to log in.